ورود به سیستم

نشریات

برای درج خبر در این قسمت به بخش وبرایش جعبه ها مراجعه نمایید.

هزینه های شرکت در کنفرانس

 قبل از واریز هزینه ها به نکات زیر توجه نمایید:

افرادی که مقاله ای در این کنفرانس نداشته و داوطلب حضور در کنفرانس و و بهره مندی از برنامه ها و مزایای آن می باشند، می بایست به صورت ثبت نام بدون مقاله در کنفرانس ثبت نام نمایند. برای این شرکت کنندگان گواهی حضور و شرکت در کنفرانس صادر می گردد. 

جهت صدور گواهینامه و نمایه مقاله در مجموعه مقالات و مراکز علمی بایستی حداقل یکی از نویسندگان مقاله ثبت نام را انجام دهند و اسامی تمامی نویسندگان مطابق فایل word مقاله در پنل کاربری ثبت شود.

واریز هزینه ثبت نام بایستی پس از پذیرش مقاله از سوی داوران انجام گیرد و قبل از پذیرش مقاله نیازی به واریز وجه نمی باشد.

امکان عودت هزینه ثبت نام پس از واریز هزینه وجود ندارد.

ثبت نام در کنفرانس و صدور گواهی با ذکر نام تمام نویسندگان برای یک مقاله

190000 تومان

به ازای هر مقاله اضافی

110000 تومان

صدور گواهی اصل برای سایر نویسندگان

40000 تومان

درخواست گواهی بین المللی Euro برای نویسنده مسئول

40000 تومان

درخواست گواهی بین المللی Euro برای تمام نویسندگان

60000 تومان

درخواست چاپ مقاله کامل در Proceedings

170000 تومان

درخواست کتابچه چاپی Proceedings کنفرانس هر جلد

90000 تومان

درخواست پکیج مازاد (شامل هدایا، سی دی مجموعه مقالات و گواهی های درخواستی)- هرپکیج

80000 تومان

* بسیار مهم: لطفاً داشته باشید که برای حضور در کنفرانس حتماً باید هزینه 40000 تومانی را واریز نمایید. در غیر اینصورت شرکت شما بصورت غیر حضوری تلقی شده و گواهی ها و مدارک بحضور پست خواهند شد.